Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49

λογοτυπο-colour

Ωραιόκαστρο 16/1/2019

Ο Εμπορικός  σύλλογος Ωραιοκάστρου σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Polis», θα υλοποιήσει και φέτος, πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επιχειρήσεις που:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους
  • Κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το προηγούμενο έτος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες (8 μαθήματα). Κάθε καταρτιζόμενος θα αμειφθεί από τον ΟΑΕΔ με 200€ (5€/ώρα x 40 ώρες). Θα υλοποιηθεί στο Ωραιόκαστρο από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Polis”.

Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο e.s.oraio@gmail.com ή στο 6999/501.100

Share this post