Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Γ’ Πρόσκληση
Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

Η προγραμματισμένη γενική συνέλευση που ήταν να διεξαχθεί την Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 στις 11:30 πμ, δεν πραγματοποιήθηκε λόγο μη απαρτίας (καθώς βάση καταστατικού στην δεύτερη συνεδρίαση χρειάζεται το 25% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών).

Η οριστική Γενική Συνέλευση, βάση καταστατικού, θα επαναληφθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, (ανεξαρτήτως ποσοστού μελών).

Με θέματα ημερησίας διάταξης:

  • Εκλογή Δ.Σ. γενικής συνέλευσης
  • Οικονομικός Απολογισμός
  • Απολογισμός δράσεων
  • Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης
  • Έγκριση νέων μελών
  • Διαγραφή μη οικονομικά τακτοποιημένων μελών
  • Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Mall)
  • Συζήτηση περί προβλημάτων – προτάσεων για την ομαλή λειτουργία της τοπικής αγοράς και λήψη αποφάσεων αυτών

Η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα 11:30 πμ και στον ίδιο χώρο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου ‘αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου’.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος                                Η γενική γραμματέας
Βασίλης Ιακωβίδης                       Λαζαρίδου Βιολέτα

Share this post