Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Β’ Πρόσκληση

Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

Η προγραμματισμένη γενική συνέλευση που ήταν να διεξαχθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:30 πμ, δεν πραγματοποιήθηκε λόγο μη απαρτίας (καθώς βάση καταστατικού στην πρώτη συνεδρίαση χρειάζεται το 51% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών).

Η Γενική Συνέλευση, βάση καταστατικού, θα επαναληφθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020, (στην δεύτερη συνεδρίαση χρειάζεται το 25% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών).

Η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα 11:30 πμ και στον ίδιο χώρο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου ‘αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου’.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                                Η γενική γραμματέας

Βασίλης Ιακωβίδης                       Λαζαρίδου Βιολέτα

Share this post