ΑΑΔΕ – Αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων COVID Ιανουαρίου – Απριλίου

ΑΑΔΕ – Αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων COVID Ιανουαρίου – Απριλίου

Τρίτη, 6 ιουλίου 2021

Σύμφωνα με Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων

Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε/να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, παράγεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν έχετε υποβάλει δήλωση COVID για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021:

Εφόσον, με βάση την ενημέρωση που θα δείτε, η δήλωσή σας δεν έχει διεκπεραιωθεί λόγω σφαλμάτων ή παραλείψεων που δύνανται να διορθωθούν (σχετ. η Ε. 2060/2021) παρακαλούμε επιλέξτε «Είσοδος στην Εφαρμογή», προκειμένου να τροποποιήσετε τις σχετικές δηλώσεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσοχή!

Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

Προθεσμίες

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Βήμα-βήμα

1. Συμπληρώνω τους Α.Φ.Μ. των Εκμισθωτών

2. Συμπληρώνω τους Α.Φ.Μ. των Μισθωτών

3. Συμπληρώνω την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, από – έως και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα

4. Συμπληρώνω τον ΑΤΑΚ

5. Συμπληρώνω τον αριθμό Παροχής Δ.Ε.Η.

6. Συμπληρώνω το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ειδικές περιπτώσεις

Για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης κληρονομιαίας περιουσίας της περίπτωσης (Γ) και τις λοιπές περιπτώσεις εκμίσθωσης της περίπτωσης (Δ) όπως αυτές περιγράφονται στην ΠΟΛ 1230 / 2015, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα υποβάλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης όπως το συνημμένο Υπόδειγμα.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Λήψη αρχείου (Ενημέρωση 04-09-2020)

Εγχειρίδιο Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης (Ενημέρωση 04-09-2020)

Σχετικές διατάξεις

Τροποποιήσεις της ΠΟΛ. 1162/2018
Αποφάσεις για μειωμένα ενοίκια (Covid)

Share this post