Ξεκίνησε από 1η Ιανουαρίου η επιβολή εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Από την Πρωτοχρονιά άρχισε η εφαρμογή της επιβολής εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, σε ορισμένες συσκευασίες που διατίθενται προς άμεση κατανάλωση σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4736/202Ο. Σκοπός της εισφοράς είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ώστε να αναστραφεί η αυξητική τάση στην κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα : Κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία...