ΕΡΓΑΝΗ Έκτακτη Ανακοίνωση: Προθεσμίες Υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Οκτώβριο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/11/2020 Προθεσμίες Υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Οκτώβριο ΕΚΤΑΚΤΩΣ για την ομαλή λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι υποβολές δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Οκτωβρίου από εργοδότες και εργαζομένους θα ολοκληρωθούν στις 15/11/2020, ώρα 15:00 Ειδικότερα, η ανωτέρω προθεσμία αφορά στις κάτωθι υποβολές: για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους Επισιτισμού, Τουρισμού, Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. οικ. 42274/1072/20-10-2020 ΚΥΑ (Β΄4706) για τις...