ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Δελτίο Τύπου   «Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει την επικύρωση του οδικού χάρτη καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας»   Η καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας στη χώρα μας αποτελεί επιταγή της ίδιας της κοινωνίας μας. Δεν είναι απλό φαινόμενο της οικονομίας αλλά ένα σαράκι που κατατρώει τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό, η έκτασή του είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί και οι γενεσιουργές αιτίες του περιλαμβάνουν παράγοντες όπως οι μακροοικονομικές εξελίξεις (πτώση του ΑΕΠ κατά 24,8% από το 2008), η  ποιότητα της διακυβέρνησης, το μέγεθος της...