15η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

15η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

Τα δικαιώματα του Καταναλωτή έχουν αναγνωρισθεί από τον Ο.Η.Ε. ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν θεσμοθετηθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων χωρών του κόσμου

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και στήριξης των καταναλωτών, κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, που καθιερώθηκε το 1983 με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης κι ενεργοποίησης για την εκπλήρωση των τεσσάρων βασικών δικαιωμάτων του καταναλωτή, όπως αυτά αποτυπώνονται στην διεθνή «Χάρτα των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή»:

  • η ικανοποίηση των βασικών αναγκών,
  • η ασφάλεια,
  • η πληροφόρηση και
  • η δυνατότητα επιλογής.

Τα δικαιώματα του Καταναλωτή έχουν αναγνωρισθεί από τον Ο.Η.Ε. ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν θεσμοθετηθεί στις εθνικές νομοθεσίες των περισσότερων χωρών του κόσμου.

Σε μια εποχή παγκόσμιας υγειονομικής, ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που κάνει την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση πιο απαραίτητη από ποτέ σε όλους τους τομείς, η 15η Μαρτίου είναι κυρίως μια ημέρα που μας αφορά όλους αδιακρίτως, γιατί είμαστε όλοι και καταναλωτές.

Στον τομέα των τροφίμων η επικοινωνία και η αντικειμενική ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο των επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις νέες πολιτικές για τη διατροφική ασφάλεια, την διαμόρφωση μιας καταναλωτικής κουλτούρας συνειδητών επιλογών αλλά και σημαντική συμβολή στην καθιέρωση δίκαιων και βιώσιμων πρακτικών εμπορίου και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Ποια όμως είναι η συμβολή του Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο αυτό;

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή για τα Τρόφιμα συμβάλει στη προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των συμφερόντων του καταναλωτή μέσω της υλοποίησης τακτικών και έκτακτων προγραμμάτων ελέγχου επιχειρήσεων και τροφίμων αλλά και μέσω της ενημέρωσης των καταναλωτών για της ορθές διατροφικές συνήθειες, για θέματα ασφάλειας τροφίμων. Στην κατεύθυνση αυτή ο Ε.Φ.Ε.Τ., εξάλλου, διασφαλίζει θεμιτές πρακτικές στο εμπόριο των τροφίμων, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργάζεται με ομόλογους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς

Η συνολική παρουσία του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει σκοπό τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στον τομέα των τροφίμων και να προσφέρει στον καταναλωτή την ευχέρεια της ορθής επιλογής.

Στον αριθμό 11717 αλλά και στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ., οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους καταγγελίες σχετικά με προβλήματα που εντοπίζουν σε τρόφιμα ή να γνωστοποιούν στον Ε.Φ.Ε.Τ. διατροφικά περιστατικά με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτουν, ώστε να αξιοποιούνται για άμεσες ενέργειες.

πηγή:oenet.gr

Share this post