Υποχρεωτικά κλειστά τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Υποχρεωτικά κλειστά τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου ενημερώνει ότι υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ θα είναι όλα τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την με αριθμό Οικ. 380081(1068)/27-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 2780/τ.Β/03-06-2022.

Share this post