Τροποποίηση της απόφασης για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Τροποποίηση της απόφασης για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Δήλωση στην ΑΑΔΕ των επαγγελματικών λογαριασμών όσων δέχονται πληρωμές με POS

Με απόφαση της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, καθορίζεται η διαδικασία δήλωσης και τροποποίησης των επαγγελματικών λογαριασμών  που τηρούνται στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010.

Τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση, που  καθόριζε ποιοι είναι οι υπόχρεοι εγκατάστασης POS, ανάλογα με τον ΚΑΔ δραστηριότητας. Στην ίδια απόφαση  προβλεπόταν το πρόστιμο σε περίπτωση που κάποιος από τους υπόχρεους δεν αποδεχόταν την πληρωμή με κάρτα. Σήμερα στην απόφαση αυτή προστίθεται νέα παράγραφος.

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) τον λογαριασμό, στον οποίο αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (POS) όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά, σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου και της υφυπουργού Οικονομικών κας Κ. Παπανάτσιου.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές της διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.

Οι δικαιούχοι πληρωμής επαγγελματίας και επιχειρήσεις δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.

Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για να πιστοποιήσει την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών για δαπάνες που θα διαμορφώσουν το χτίσιμο της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς συνταξιούχους και αγρότες.

Η απόφαση έχει ήδη αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (9/11/2017).

Share this post