Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2014-2020. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), ενημερώνει τον τοπικό πληθυσμό για όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το πρόγραμμα και μέσω της ιστοσελίδας της:
ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 27
546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ : 2310801070
FAX : 2310403593
E-MAIL : aneth@aneth.gr

Share this post