ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΕΕ ΜΕ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΣΕΕ ΜΕ ΘΕΣΜΟΥΣ

Συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη με τους Θεσμούς για τα εργασιακά

Την Πέμπτη, 17 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Hilton συνάντηση των Θεσμών με τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη, κατά την οποία ζητήθηκε η γνώμη της Συνομοσπονδίας για τα ζητήματα που απασχολούν το συλλογικό εργατικό δίκαιο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Κατά την συνάντηση, η ΕΣΕΕ παρουσίασε τις παραγωγικές της θέσεις επί του αντικειμένου, οι οποίες αποκόμισαν θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους των Θεσμών και εστιάζουν κυρίως στα κάτωθι:

Η ενισχυμένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο θα προωθήσει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, θα μειώσει την αβεβαιότητα και την επισφάλεια και θα τονώσει την ανάπτυξη.

Η ΕΣΕΕ είναι υπέρ των βελτιώσεων της λειτουργίας του υπάρχοντος πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη διαπραγμάτευση και στη μεσολάβηση παρά στη διαιτησία, ώστε να αποφευχθούν τα μειονεκτήματα του συστήματος που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν.

Είναι δεδομένη η απόφαση του ΣτΕ υπ’ αριθμ. 2307/2014, η οποία στην ουσία της επανέφερε την μονομερή προσφυγή στην διαιτησία και ακύρωσε ως αντισυνταγματικό τον περιορισμό της διαιτητικής απόφασης μόνο στα μισθολογικά θέματα. Σε συνέχεια της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, η κυβέρνηση εισήγαγε το νόμο 4303/2014, ο οποίος θέσπισε μια διαδικασία επαρκή και πλήρη για το σύστημα που διέπει τόσο τη μεσολάβηση όσο και τη διαιτησία. Ως εκ τούτου, η επίσημη θέση της ΕΣΕΕ είναι να παραμείνουν σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου και η παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αρμονικά από το 2014.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας των συλλογικών οργάνων, η ΕΣΕΕ δήλωσε ότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την ακολουθητέα διαδικασία. Τα στάδια, τα οποία ορίζει η σχετική συμφωνία είναι τα εξής:

Πρώτον, η συλλογική σύμβαση θα υποβάλλεται στο Υπουργείο, μαζί με τον ΣΤΑΚΟΔ που καλύπτει η σύμβαση.

Δεύτερον, ο Υπουργός, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση συμβαλλόμενου μέρους/συμβαλλόμενων μερών, θα ζητάει από την αρμόδια εργοδοτική οργάνωση την υποβολή των μητρώων των μελών.

Τρίτον, ο Υπουργός, μέσω του ΕΡΓΑΝΗ, θα ελέγχει το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας του 51% των εργαζομένων στον κλάδο. Στη περίπτωση των οργανώσεων του Ν.1712 να συνυπογράφεται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων.

Η Συνομοσπονδία συμφωνεί με τον μηχανισμό ο οποίος άλλωστε διαχρονικά ισχύει από το 1990, εφόσον όμως λυθεί από το Υπουργείο το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από την χορήγηση των στοιχείων σε σχέση με τον νέο κανονισμό GDPR.

Share this post