Συνάντηση αντιπροσωπείας ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση

Συνάντηση αντιπροσωπείας ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση

Συνάντηση αντιπροσωπείας ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2019 η προγραμματισμένη συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση. Η ΕΣΕΕ, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καρανίκα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Σπύρο Γεροντίτη και Νϊκο Μανεσιώτη, κατέθεσε στον Υπουργό Εσωτερικών ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την άρση της γραφειοκρατίας, τη μείωση των διοικητικών και οικονομικών βαρών για τις επιχειρήσεις και την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών αγορών.

Οι προτάσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στοχεύουν στην ενοποίηση των υπηρεσιών διεκπεραίωσης υποχρεώσεων από τα Επιμελητήρια, τον εκσυγχρονισμό και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών κράτους – επιχειρήσεων, καθώς και τη μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή των εμπορικών φορέων στη λήψη των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ αφορούν στα εξής θέματα:

  • Αναβάθμιση του Ρόλου των Φορέων του Εμπορίου
  • Απλούστευση διαδικασιών – Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Επίλυση διαφορών Κράτους – Πολίτη/Επιχειρηματικότητας
  • Επαναστελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας
  • Ισχυροποίηση των εποχιακών αγορών και επάνδρωση των δημόσιων υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές
  • Διαβούλευση δημοτικών αρχών με τους εμπορικούς συλλόγους για τα δημοτικά τέλη και τη λειτουργία των τοπικών αγορών
  • Εφαρμογή εμπορικής χωροταξίας.

Share this post