Σκοπός

Ο ρόλος του Ε.Σ.Ω. είναι καθαρά δυναμικός και άμεσος, σε ότι αφορά την αναβάθμιση της αγοράς του ευρύτερου δήμου Ωραιοκάστρου, ώστε να πάρει
την υψηλή θέση που της αξίζει, μέσα στον μεγάλο πληθυσμιακό όγκο που περιβάλλει το δήμο μας.

Συγκεκριμένα:
1. Προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας.
2. Συνεργασία με όλους τους φορείς (δημοτικούς, κρατικούς, φιλανθρωπικούς κλπ)
για επίλυση προβλημάτων, πραγματοποίηση εκδηλώσεων κλπ
3. Άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για ότι νέο αφορά τους επαγγελματίες μας.
4. Καλλιέργεια της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μας.

Ο τελευταίος σκοπός που υπηρετεί ο σύλλογος, βασίζεται στο “ισχύς εν τη ενώσει”,προκειμένου να προοδεύσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στις προκλήσεις αλλά και στις δυσκολίες των καιρών μας.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(Ε.Σ.Ω)