Πρόγραμμα Στήριξης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Στήριξης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

18.09.2020

Πρόγραμμα της Περιφέρειας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Πανδημία

Συνεχίζεται έως τις 9 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Στήριξης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την Πανδημία, το οποίο εκπόνησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας, θα χρηματοδοτηθούν δωρεάν επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επλήγησαν λόγω του Covid 19
με ποσά που κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για επιδότηση χωρίς δανειοδότηση ή υποχρέωση επιστροφής.

Το Πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πιο συγκεκριμένα η Δράση επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 50.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 € θα επιδοτηθούν με 50.000 €.
H συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, ενώ υλοποιείται από την EYΔ/ΕΠ-ΠΚΜ και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης, του ΕΦΕΠΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια δείτε εδώ και εδώ

Share this post