Προσφορά ΕΣΩ προς τα μέλη του: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβολή της πρότασης, «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Προσφορά ΕΣΩ προς τα μέλη του: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβολή της πρότασης, «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Ωραιόκαστρο, 24.09.2020

Θέμα: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Αγαπητά μέλη,

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου στη συνεχή προσπάθειά του να στηρίζει έμπρακτα τα μέλη του, προχώρησε στην εύρεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβολή της πρότασης, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία». Σας παραθέτουμε την προσφορά του συμβούλου επιχειρήσεων κ Καρπουχτσή Κώστα.

Θεσσαλονίκη, 22.9.2020

Μετά από την επικοινωνία μας αναφορικά με την υποστήριξη σας κατά την προετοιμασία και υποβολή επενδυτικού σας σχεδίου στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία», σας υποβάλω την προσφορά μου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία ολοκληρωμένη εργασία κατά στάδια, η οποία ξεκινάει από τη διαδικασία σχεδιασμού της επένδυσης, ετοιμασίας της μελέτης και του φακέλου υποψηφιότητας, και καταλήγει με την παρακολούθηση της επένδυσης και την ολοκλήρωσή της, μετά την υπαγωγή της στο πλαίσιο της Δράσης.

Το έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 

Α ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό της πρότασης
  • Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
  • Διαμόρφωση φακέλου υποψηφιότητας για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης και εκπόνηση απαιτούμενου επιχειρηματικού σχεδίου
  • Υποβολή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

 

Β ΣΤΑΔΙΟ (σε περίπτωση έγκρισης της επένδυσης): ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

  • Προετοιμασία των αιτήσεων και παρακολούθηση των διαδικασιών για την εκταμίευση των δόσεων της επιχορήγησης
  • Την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων

Για το έργο που περιγράφηκε, η αμοιβή του Συμβούλου περιλαμβάνει δύο μέρη.

Για το στάδιο Α (προετοιμασία μελέτης και υποβολή φακέλου), η αμοιβή του Συμβούλου ανά πρόταση ορίζεται σε 300 € και καταβάλλεται ως εξής:

  • 100€ ως προκαταβολή
  • 200€ με την υποβολή της πρότασης.

Για το στάδιο Β, (υποστήριξη κατά διαχείριση επένδυσης μετά την έγκριση), η αμοιβή του Σύμβουλου ορίζεται ανά πρόταση σε 3% του εγκριθέντος ποσού.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνηση ή/και περαιτέρω πληροφόρηση.

Με εκτίμηση,
Καρπουχτσής Κώστας
Κ 69445 43 798
Τ. 23210 23 366
karpouchtsis@gmail.com
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Να σας υπενθυμίσουμε ότι, είναι πάντα διαθέσιμο το e-mail του συλλόγου (e.s.oraio@gmail.com) για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, καθώς και το site του συλλόγου (www.esoraiokastro.gr/), όπου θα βρείτε καθημερινή ενημέρωση για τα τελευταία επιχειρηματικά νέα, διατάξεις, άρθρα, ΦΕΚ κ.α.

Το τηλέφωνο του συλλόγου (6999501100) είναι πάντα διαθέσιμο για άμεση επικοινωνία των μελών με το σύλλογο.

Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια, δημιουργική και με την θετική συμβολή όλων μας στην πρόοδο της αγοράς μας.

 

Με εκτίμηση
ο πρόεδρος                                  η γενική γραμματέας
Ιακωβίδης Βασίλης                       Λαζαρίδου Βιολέτα

Share this post