Παρατείνεται η υποβολή του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού (Ε4)

Παρατείνεται η υποβολή του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού (Ε4)

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, αναμένεται δημοσίευση Υ.Α. που παρατείνει την προθεσμία υποβολής του Ε4 Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού έως 15/11/2017.

Η υποβολή του Πίνακα αποτελεί υποχρέωση όλων των εργοδοτών –φυσικών και νομικών προσώπων κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αόριστου χρόνου.

Ο Πίνακας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων 29502/85/01-9-2014 ΥΑ.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Έντυπου Ε4 μπορείτε να επιλέγετε την «Προσυμπλήρωση εργαζομένων από τρέχουσα κατάσταση», που απεικονίζει την εικόνα κάθε επιχείρησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την υποβολή του περσινού Ετήσιου Πίνακα μέχρι τη στιγμή της υποβολής του φετινού.

Ελέγξτε, λοιπόν, με ιδιαίτερη προσοχή τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, πριν υποβάλλετε τον ετήσιο πίνακα μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Να θυμάστε πάντα, τη δυνατότητα να εκτυπώνετε αποσπάσματα των εντύπων Ε4 Πινάκων Προσωπικού εισάγοντας στις επιλογές εκτύπωσης τον ΑΦΜ του εργαζόμενου, ώστε να το έχουν πάντα μαζί τους οι εργαζόμενοι εκτός έδρας.

Share this post