ΟΟΣΑ: Μικρότερη η ύφεση στην Ελλάδα το 2020 σε σχέση με την Ευρωζώνη

ΟΟΣΑ: Μικρότερη η ύφεση στην Ελλάδα το 2020 σε σχέση με την Ευρωζώνη

Μπορεί πριν λίγες εβδομάδες ο ΟΟΣΑ να είχε εκτιμήσει πως το πλήγμα στην ελληνική οικονομία θα είναι το πιο μεγάλο σε διεθνή κλίμακα λόγω του lockdown, ωστόσο τώρα αναθεωρεί. Στις νέες του προβλέψεις βλέπει μικρότερη ύφεση για την ελληνική οικονομία τo 2020 σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης στη λήψη υγειονομικών μέτρων. Ωστόσο, εκτιμά βραδύτερη ανάπτυξη το 2021 από αυτή που αναμένουν οι κυβέρνηση και η ΕΕ.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας διαμορφώνει δυο σενάρια. Το πρώτο σενάριο (που δεν προτάσσει πάντως) βασίζεται στην παραδοχή πως δεν θα υπάρξει νέα έξαρση του κορονοϊού και για το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται πτώση 8% φέτος έναντι 9,1% στην Ευρωζώνη. Αναμένει άνοδο 4,5% για το 2021 έναντι 6,5% στην Ευρωζώνη. Στο δεύτερο σενάριο, που βασίζεται σε νέα έξαρση του COVID-19 σε όλες τις χώρες το β΄ εξάμηνο του 2020, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει ύφεση 9,8% φέτος έναντι 11,5% στην Ευρωζώνη και να αναπτυχθεί 2,3% το 2021 έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη.

Σημειώνεται πως ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του η οποία δημοσιεύθηκε στις 27/3 για την επίπτωση της κρίσης σε όλα τα κράτη εξηγούσε πως η Ελλάδα είναι το πιο ευάλωτο κράτος – μέλος του λόγω της έμφασης στον τουρισμό. Υπολόγιζε σε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας ως αναλογία του ΑΕΠ κατά 35% ετησίως στη χώρα, έναντι 15% μέσου όρου στα κράτη-μέλη του Οργανισμού. Δηλαδή  ότι ένας μήνας περιοριστικών μέτρων προκαλεί επιβράδυνση του ΑΕΠ κατά 2,9% στην Ελλάδα.

Πλέον, προβλέπει πολύ μεγάλη μείωση του ΑΕΠ (κοντά στο 45%) το 2ο τρίμηνο αλλά και εκτίναξή του το 3ο τρίμηνο (κατά 33,5%), με διατήρηση της ανάπτυξης κατά το 3ο τρίμηνο στο καλό σενάριο ή με νέα ύφεση στο δυσμενές. Γενικά, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ πλέον οι προβλέψεις για το 2020 είναι πιο ήπιες, αλλά και η ανάπτυξη του 2021 είναι επίσης πιο αργή σε σχέση με την Επιτροπή.

Αναφορικά με την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ύφεση 6% φέτος και ανάπτυξη 5,2% το 2021 στο πρώτο σενάριο, ενώ στο δεύτερο σενάριο προβλέπει ύφεση 7,6% και ανάπτυξη 2,8%, αντίστοιχα. Ακόμη, όμως, και στο πρώτο σενάριο πολλές αναπτυγμένες οικονομίες θα έχουν χάσει την αύξηση που είχαν στο κατά κεφαλήν εισόδημά τους για μία πενταετία, τονίζει.

Στο κεφάλαιο  για την Ελλάδα  ο ΟΟΣΑ επισημαίνει πως η χώρα ήταν πολύ αποτελεσματική στον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση του συστήματος υγείας της. “Η κρίση του κορονοϊού είναι ένα εξωτερικό σοκ που αναστέλλει την ανάκαμψη της Ελλάδας από τις προηγούμενες κρίσεις της και καθυστερεί κάποιες από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης, ενώ επιταχύνει άλλες” αναφέρει.

Εκτιμά επίσης πως τα μέτρα στήριξης θα επεκταθούν και μέσα στο 2021. Επισημαίνει επιπλέον πως στο δυσμενές σενάριο θα χρειασθούν και άλλα μέτρα. Για τον τουρισμό εκτιμά πως η διαμόρφωση ενός “ξεκάθαρου χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξή του, μπορεί να προκαλέσει μία αύξηση των κρατήσεων αργότερα στη διάρκεια της σεζόν”. Ωστόσο, προσθέτει ότι “η στήριξη για τον τουριστικό τομέα μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση της σεζόν του 2020. Ωστόσο, η κρίση αυτή έχει εξασθενήσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του τομέα και  μέτρα πρέπει να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς τους να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες και τις δεξιότητές τους και να στραφούν σε τομείς που υπόσχονται καλύτερες ευκαιρίες”.

“Οι απώλειες στην παραγωγή, την απασχόληση και το δημοσιονομικό κόστος από αυτήν την κρίση αναμένεται να είναι λιγότερο σοβαρές από τις κρίσεις κατά την περίοδο 2009-16” αναφέρει. “Ενώ η Ελλάδα έχει περιορίσει αποτελεσματικά την πανδημία, οι αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, στις επενδύσεις και στα δημόσια οικονομικά προκαλούν μία οπισθοδρόμηση στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της Ελλάδας”.

Ο ΟΟΣΑ συστήνει να προχωρήσει το σχέδιο “Ηρακλής” και τα υπόλοιπα μέτρα μείωσης των NPLs και προώθησης του ενιαίου πτωχευτικού, αφού “ο κίνδυνος αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής του σχεδίου για την αποκατάσταση της υγείας των τραπεζών και τη χρηματοδότηση επενδύσεων”.

πηγή:capital.gr

Share this post