Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν τις 120 δόσεις!

Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν τις 120 δόσεις!

Νέα ευκαιρία για όσους έχασαν τις 120 δόσεις!

“Δεύτερη ευκαιρία” σε τουλάχιστον 50.000 ασφαλισμένους που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων δίνει διάταξη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει ότι οι οφειλέτες που έχασαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανένταξης μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020.

Η βασική προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των 120 δόσεων είναι οι οφειλέτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν ξανά να καταβάλουν όλες τις δόσεις που έγιναν απαιτητές, καθώς και τις νέες βεβαιωμένες οφειλές που έχουν και δεν ήταν μέσα στην αρχική ρύθμιση.

Δυνατότητα αυτής της «δεύτερης ευκαιρίας» θα γίνεται έπειτα από σχετική αίτηση του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Επίσης, είναι πολλές οι νέες ρυθμίσεις που περιέχονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αφορούν συγκεκριμένες και ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων και αλλάζουν συνολικά το τοπίο της ασφαλιστικής νομοθεσίας και συνεπώς τον τρόπο ασφάλισης και συνταξιοδότησής τους.

Για παράδειγμα 1,4 εκατ. μη μισθωτοί, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι και αγρότες, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις θα έχουν χρονικό περιθώριο καταβολής των νέων εισφορών για τον μήνα Ιανουάριο ίου 2020 μέχρι τις 12 Μαρτίου. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων υπάρχουν κι άλλες επιμέρους αλλαγές που αφορούν ζητήματα όπως είναι η εξαγορά των πλασματικών ετών ασφάλισης, τα μερίσματα χηρείας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Δημοσίου), το εφάπαξ, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του.

Ειδικά αυτό το τελευταίο ζήτημα αφορά δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λόγω της κρίσης και των προβλημάτων ανεργίας που αντιμετώπισαν παραμένουν «εγκλωβισμένοι» επειδή δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων που χρειάζεται τα 5 τελευταία χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι δέκα αλλαγές που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και ασφαλισμένους, άνδρες, γυναίκες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους, είναι οι ακόλουθες:

Σύνταξη με λιγότερο ένσημα την τελευταία πενταετία

 • Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και διευκολύνονται κυρίως μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου άλλαξαν απασχόληση και είχαν περισσότερους από δύο ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα, μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του. Με τις νέες διατάξεις απαιτούνται: α) 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα και β) 300 ημέρες έναντι των 500 ημερών που ισχύει σήμερα.

Λιγότερο ένσημα για περίθαλψη

 • Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας από 75 ημέρες για τον μισθωτό σε 50 και για τον μη μισθωτό από 3 μήνες σε 2, για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης. Έτσι διατηρείται το σημερινό ευνοϊκό καθεστώς, το οποίο όμως λήγει στις 29 Φεβρουάριου. Χωρίς τη διάταξη θα έπρεπε να αυξηθούν από 1ης Μαρτίου οι ελάχιστες προϋποθέσεις, βάσει ρύθμισης του 2018, σε τουλάχιστον 75 ένσημα για τους μισθωτούς και 3 μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τι θα ισχύσει για μερίσματα χηρείας του Δημοσίου Γίνεται πιο ευνοϊκό το ηλικιακό όριο για τα μερίσματα χηρείας που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου (ΜΤΠΥ)

 • Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως όσοι ασφαλισμένοι δεν είναι 52 ετών κατά τον χρόνο του θανάτου δεν θα χάνουν το μέρισμα δια βίου (το λαμβάνουν κατ’ αρχάς για 3 χρόνια όλοι), αλλά θα το ξαναπαίρνουν όταν γίνονται 67 ετών.

Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

 • Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τη δυνατότητα για γρηγορότερη έκδοση της επικουρικής σύνταξης, όταν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσω της εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης. Συγκεκριμένα, όταν ο δημόσιος υπάλληλος θεμελιώνει το δικαίωμα σε επικουρική σύνταξη και με εξαγορά πλασματικών δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που το τμήμα-ποσό της εξαγοράς των πλασματικών ετών υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, τότε εξοφλείται εφάπαξ πριν από την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, ενώ το υπόλοιπο συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις. Αυτή η ρύθμιση εκτός από τις μελλοντικές αιτήσεις αφορά και τις αιτήσεις που εκκρεμούν σήμερα.

Εξαίρεση αναπήρων από εισφορά 6% στα επιδόματα

 • Μία από τις σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρία προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα τυφλότητας ή επίδομα απόλυτης αναπηρίας θα εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ που σήμερα υπολογίζεται στα επιδόματά τους. Μάλιστα, στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, συστήνεται στον e-ΕΦΚΑ ειδική διεύθυνση και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών για θέματα ΑΜΕΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, την εμπέδωση μιας νέας ανθρωποκεντρικής λειτουργίας αυτής, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Δυνατότητα σύνταξης σε προστάτες αναπήρων

 • Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο η σύνταξη του ανθρώπου που συμπαρίσταται/προστατεύει άτομο με ειδικές ανάγκες, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία του ΑΜΕΑ και ταυτόχρονα ο προστάτης δεν μπορεί να λάβει σύνταξη από δικό του δικαίωμα, αν π.χ. θεμελιώνει σύνταξη γήρατος. Με τις νέες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα να λάβει σύνταξη από δικό του δικαίωμα (π.χ. σύνταξη γήρατος) ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός αναπήρου που είχε λάβει σύνταξη προστάτη-υποστηρικτή, αλλά αυτή έχει ανασταλεί επειδή ο ανάπηρος έπιασε δουλειά ως μισθωτός ή αυτοαπασχολείται.

Ενιαίοι κανόνες χορήγησης εφάπαξ

 • Δημιουργείται ένας ενιαίος κανόνας χορήγησης εφάπαξ για όλους τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, καταργείται ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ παροχής και θεσπίζεται η ενιαία αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων.

  Επίσης, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών γίνεται πιο απλή όλη η διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής. Επίσης καταργείται η διάταξη που έθετε ως προϋπόθεση την ασφάλιση 3 ετών για την επιστροφή των εισφορών για το εφάπαξ. Δίνεται η δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό της αστυνομίας και του πυροσβεστικού να ενταχθούν στον κλάδο εφάπαξ του ΕΤΕΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη ασφαλίζονται στο επικουρικό ταμείο ΤΕΑΠΑΣΑ.

Μειωμένες εισφορές για εργαζόμενες μητέρες

 • Η νέα ρύθμιση αφορά εργαζόμενες μητέρες με έμμισθη σχέση εργασίας, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και όσες εργάζονται στον αγροτικό τομέα οι οποίες καταβάλλουν μειωμένες εισφορές κατά 50% για 12 μήνες μετά τη γέννηση το παιδιού για γρήγορη έκδοση συντάξεων – πιστοποιητικών.

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του νέου e-ΕΦΚΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από την αναβάθμιση όλων των πληροφοριακών συστημάτων του, θα έχει ως αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- και τη χορήγηση με ηλεκτρονικό τρόπο μιας σειράς από βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπως είναι οι χορηγήσεις αναρρωτικών αδειών στους εργαζόμενους, τα επιδόματα μητρότητας ή τα επιδόματα ασθένειας που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.

Επίσης, η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης της ψηφιακής σύνταξης αλλά και στην ταυτόχρονη χορήγηση κύριας, επικουρικής και εφάπαξ.

Για να επιτευχθεί ο στόχος προβλέπονται οι εξής δράσεις:

 • έως ης 31 Μάίου του 2020 εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν όλα τα ατομικά στοιχεία των ασφαλισμένων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2020 οι σχετικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΙΔΙΚΑ τη μισθοδοσία, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί από το 2002 μέχρι σήμερα. Η διαδικασία αυτή αφορά τα στοιχεία των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Νέα δικαιολογητικά για τα πλασματικά

 • Σε τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου ο ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του κάθε ασφαλισμένου θα καταχωρούνται υποχρεωτικά στα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης ή φοίτησης ως πλασματικού χρόνου για την απονομή της σύνταξης.

 

πηγή:naftemporiki.gr

Share this post