Λουκέτα σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων

Λουκέτα σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

Αρ. πρωτ: Φ3 6555

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ΠΟΛ για λουκέτα σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1102/2017 (ΦΕΚ 2382Β), με την οποία καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία καθώς και τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του άρθρου 13 Α του νόμου 2523/1997, δηλαδή το κλείσιμο των καταστημάτων από 48 ώρες έως και ένα μήνα, όταν διαπιστωθεί μετά από έλεγχο η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών ή σε περιπτώσεις που εμποδίζεται ο φορολογικός έλεγχος.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:

  •  Άμεσα και από ότι φαίνεται με συνοπτικές διαδικασίες για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 €.
  •  Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις των ίδιων παραβάσεων, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
  •  Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις των ίδιων παραβάσεων, διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Αυτό δηλαδή που διαπιστώνεται είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές έχουν σχετική ευχέρεια να κλείσουν το κατάστημα για 48 ώρες, ενώ δεσμεύονται να προχωρήσουν σε πιο εμπεριστατωμένες διαπιστώσεις για να επιβάλλουν τις παρεπόμενες ποινές για επανάληψη της παράνομης συμπεριφοράς.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής της λειτουργίας των καταστημάτων, οι παραβάσεις θα πρέπει να διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια του οικείου ελέγχου και πριν από την αποχώρηση τους να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που παρεμποδίζεται ο φορολογικός έλεγχος με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των αρμόδιων οργάνων, η επιχείρηση κλείνει μέχρι ένα 1 μήνα με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.

Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδιοι για την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, που συμπεριλαμβάνει και την κλήση προς ακρόαση. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μεγάλες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπονται μόνο πρόστιμα από 1.000 € έως 5.000 € (δικηγόρους, γιατρούς, κάμπινγκ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, λογιστές κλπ.) αντί της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Η ΕΣΕΕ, εδώ και μήνες, έχει συζητήσει και ζητήσει από τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή να συντάξουμε από κοινού και να εκδώσουμε σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, ένα εγχειρίδιο με τις υποχρεώσεις των εμπόρων, επαγγελματιών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους στους συνεχείς ελέγχους που δέχονται, αλλά και στα δικαιώματα, που έχουν. Επίσης έχουμε ζητήσει ως ΕΣΕΕ, πριν την επιβολή της όποιας αυστηρής τιμωρίας, να προηγούνται δύο στάδια, πρώτα της ενημέρωσης και το δεύτερο της προειδοποίησης. Ως γνωστό, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων δεν διαθέτει λογιστή, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας της και θα πρέπει ο κάθε υπεύθυνος της επαγγελματικής εγκατάστασης να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου και μέχρι ποίου σημείου έχει την ευθύνη. Η επιβολή αναστολής λειτουργίας μιας επιχείρησης δημιουργεί τεράστια προβλήματα, που τις περισσότερες φορές οδηγεί σε μόνιμο λουκέτο. Ως εκ τούτου, η ΕΣΕΕ χωρίς να παρεμβαίνει στη διαδικασία και την ορθότητα των ελέγχων έχει κάνει έκκληση να εξαντλείται από τους ελεγκτές κάθε πιθανότητα ανθρώπινου λάθους ή αμέλειας από τη πλευρά της επιχείρησης. Παράλληλα, η ΕΣΕΕ σε κάθε ευκαιρία υπενθυμίζει στο οικονομικό επιτελείο ότι για καλύτερα εισπρακτικά αποτελέσματα, το «υπερόπλο» κατά της φοροδιαφυγής, είναι η μείωση της φορολογίας μας σε λογικά και εφικτά επίπεδα. Παρακαλούμε για την γνωστοποίηση της παρούσας προς τα μέλη σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Κορκίδης                                                       Γιώργος Καρανίκας

Share this post