ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ POS

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ POS

ΕΣΕΕ

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017

Αρ. πρωτ: ΓΑ 6537

 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ POS

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ήδη από τον Μάιο ενημερώσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45231/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση, το σύνολο σχεδόν του λιανικού εμπορίου και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε την υποχρέωση μέχρι 27 Ιουλίου 2017 να προμηθευτούμε και να εγκαταστήσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα ανάλογα μηχανήματα POS για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πρέπει και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι, στους παραβάτες, που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση και την έγκαιρη προμήθεια και λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αρμόδιες αρχές για την διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και την βεβαίωση παραβάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.  Εμμέσως, στους ελέγχους εμπλέκονται επίσης το ΣΔΟΕ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατά της επιβολής του προστίμου, ο επιχειρηματίας μπορεί να ασκήσει  προσφυγή ενώπιων του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ανάλογα με τον τόπο και τα ελεγκτικά όργανα που πραγματοποίησαν τον σχετικό έλεγχο.  Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια .

Επειδή  η λήξη της ανωτέρω προθεσμία πλησιάζει (σε 21 ακριβώς ημέρες) και επειδή η Υπουργική Απόφαση προβλέπει «τσουχτερά» πρόστιμα για τους παραβάτες, θα θέλαμε να σας συστήσουμε να προβείτε εγκαίρως στις αιτήσεις προμήθειας των POS και να επιδείξετε την δέουσα προσοχή, ώστε το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό την 27η Ιουλίου, γιατί δεν επιτρέπονται λάθη και επιβαρύνσεις, όπως η παραπάνω, σε αυτές τις ούτως ή άλλως δύσκολες εποχές.  Η ΕΣΕΕ με την σειρά της έχει ήδη θέσει προ των ευθυνών τους τις Τράπεζες, ώστε να είναι και αυτές με την σειρά τους συνεπείς στην ομαλή προμήθεια της αγοράς με μηχανήματα POS, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς δικαιολογίες για δήθεν αυξημένη ζήτηση, όταν μάλιστα το γνώριζαν εδώ και 3 μήνες.

Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι, οι συνάδελφοι  που θα προβούν ή έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 17 Ιουνίου και μέχρι τις 27 Ιουλίου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή έχουν ακόμη ένα μήνα παράταση, μέχρι 27 Αυγούστου.  Από εκεί και πέρα όλοι όσοι προβαίνουν σε έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας οφείλουν να συμμορφώνονται εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε αμέσως την παρούσα στα μέλη σας.

 

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Κορκίδης                                                      Γιώργος Καρανίκας

Share this post