ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

logoespa

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ. Ωραιοκάστρου προσκαλεί εκ νέου όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση.

O Δήμος Ωραιοκάστρου αναγνωρίζοντας την τεράστια πλέον ανάγκη υποστήριξης των συνανθρώπων μας που πλήττονται σκληρά από την συνεχιζόμενη οικονομική δυσχέρεια, λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο», ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συστηματικής μηνιαίας υποστήριξης μέσω της παροχής τακτικής υλικής ενίσχυσης με τρόφιμα και άλλα είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας σε κατοίκους του Δήμου μας με διαπιστωμένα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Ως βασικό στόχο έχει την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Επίσης καλεί τους ωφελούμενους οι οποίοι έκαναν αίτηση από το έτος 2012 έως και σήμερα, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Σημειώνεται ότι όσοι είναι δικαιούχοι ΚΕΑ δεν έχουν δικαίωμα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την νέα αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
3) Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
4) Αντίγραφο της Τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
5) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
6) Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
2) Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
3) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
4) Βεβαίωση Δανείου Πρώτης Κατοικίας
5) Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

Τα Εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Οικογενειακό Εισόδημα (€)
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ 4.500,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 6.750,00
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 9.000,00
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 11.250,00
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 13.500,00
6  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 15.750,00
7  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 18.000,00
8  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 20.250,00
9  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 22.500,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 5.850,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 7.200,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 8.550,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 9.900,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 11.250,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 12.600,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.950,00
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 15.300,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 8.100,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 9.450,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 10.800,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 12.150,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.500,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 14.850,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 16.200,00
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 17.550,00

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ υποβάλλονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ωραιοκάστρου επί της οδού Αργυρουπόλεως 4 (έναντι Δημαρχείου), κατά τις εργάσιμες μέρες από 23/04/2018 έως και 05/05/2018 και ώρες από τις 09:00 έως και τις 14:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Share this post