“Κλειδώνει” η παράταση της “Συν-Εργασίας” έως 31 Δεκεμβρίου

“Κλειδώνει” η παράταση της “Συν-Εργασίας” έως 31 Δεκεμβρίου

Για επιπλέον δυόμισι μήνες θα ισχύει ο μηχανισμός βραχυπρόθεσμης ενίσχυσης της εργασίας (“Συν-Εργασία”) σύμφωνα με τις καταρχάς αποφάσεις τις οποίες έχει λάβει η κυβέρνηση.

Αυτό αναφέρουν αρμόδια στελέχη, διευκρινίζοντας πως ο εν λόγω μηχανισμός θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 και όχι έως τις 15 Οκτωβρίου.

Με άλλα λόγια θα ισχύει και για το υπόλοιπο μισό του προσεχούς Οκτωβρίου, αλλά και για το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα φτάσει τους 6½ μήνες συνολικά, καλύπτοντας, δηλαδή, πάνω από το μισό  2020 (15 Ιουνίου-31 Δεκεμβρίου 2020).

Δεν εξετάζεται κάποια επιπλέον βελτίωση στο μισθολογικό ή μη μισθολογικό σκέλος του εν λόγω προγράμματος, πέραν όσων έχουν ήδη θεσπιστεί. Δεν έχει αποφασιστεί, επίσης, η ένταξη και των μισθωτών μερικής απασχόλησης πέραν των μισθωτών πλήρους απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται πως για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου και 15ης Οκτωβρίου προβλέπεται όχι μόνο καταβολή ενίσχυσης 60% επί της απώλειας του μισθού όποιου εντάσσεται στο πρόγραμμα, αλλά και επιδότηση 100% των εργοδοτικών και εργοδοτικών εισφορών επί αυτής. Συνεπώς η κάλυψη του συνολικού μη μισθολογικού κόστους θα φτάσει ακόμα και το 50%.

Ανοιχτό παραμένει το αν θα αλλάξουν οι όροι ένταξης των επιχειρήσεων με κριτήριο τον τζίρο τους τους προηγούμενους μήνες.

Με  βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, για να ενταχθεί μία επιχείρηση τον Αύγουστο,  τον Σεπτέμβριο κοκ, θα πρέπει να είχε μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% τον Μάρτιο-Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Ενδεχόμενη παράταση του μηχανισμού έως τον Δεκέμβριο, πιθανόν να θέσει ζήτημα παράτασης και του χρόνου “αναφοράς” .

Για παράδειγμα για να ενταχθεί μία επιχείρηση το Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα πρέπει να έχει μειωμένο τζίρο τουλάχιστον 20% για το διάστημα Μαρτίου -Ιουλίου.

Και στην περίπτωση παράτασης της “Συν-Εργασίας” θα συνεχίσει να ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης για όσους εντάσσονται σε αυτή για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η ένταξη.

Σημειώνεται ότι στις 28 Αυγούστου, θα καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό “Συν-Εργασία” για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης και 31ης Ιουλίου 2020. Το κονδύλι το οποίο θα διατεθεί σε 10,9 εκατ. € στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 43.204.

πηγή:capital.gr

Share this post