Ιστορικό

Στις αρχές του 2011 έγινε προσπάθεια από καταστηματάρχες του Ωραιοκάστρου για ανασυγκρότηση του ανενεργού  εμπορικού συλλόγου Ωραιοκάστρου. Μετά από νομικές συμβουλές δικηγόρου αποφασιστικέ η ίδρυση νέου συλλόγου  καθαρά και μόνο για δικαστικούς λογούς.  Ο νέος σύλλογος αριθμούσε 72 ιδρυτικά μελή και εγκρίθηκε στις 26/5/2011 από το πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  στις 16/10/2011 έπειτα από εκλογές εκλέχτηκαν οι κάτωθι συνάδελφοι:

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟ Γ. πρόεδρος
ΙΑΚΩΒΑΚΗ Μ. αντιπρόεδρος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. ταμίας
ΜΟΥΖΑΚΙΔΗ Σ. γ. γραμματέας
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ Μ. μέλος 

Δεύτερο Δ.Σ. μετά από τις εκλογές στις 19/6/2013 που αποφάσισε η γενική συνέλευση  του εμπορικού συλλόγου είναι οι κάτωθι συνάδελφοι : 

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. αντιπρόεδρος
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ Ι. γ. γραμματέας
ΚΑΡΠΟΥΖΗ Π. ταμίας
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. μέλος

Τρίτο Δ.Σ. μετά από τις εκλογές στις 1/7/2015 που αποφάσισε η γενική συνέλευση  του εμπορικού συλλόγου είναι οι κάτωθι συνάδελφοι : 

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. αντιπρόεδρος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μ. γ. γραμματέας
ΚΑΡΠΟΥΖΗ Π. ταμίας
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. μέλος

Μετά από παραίτηση του προέδρου κ Ιακωβίδη Βασίλη, στις 7/11/2016 με έκτακτο Δ.Σ. αναδείχτηκε νέο Δ.Σ.:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. πρόεδρος
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. αντιπρόεδρος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μ. γ. γραμματέας
ΚΑΡΠΟΥΖΗ Π. ταμίας
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. μέλος

Τέταρτο Δ.Σ. μετά από τις εκλογές στις 24/4/2017 που αποφάσισε η γενική συνέλευση  του εμπορικού συλλόγου είναι οι κάτωθι συνάδελφοι : 

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. αντιπρόεδρος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μ. γ. γραμματέας
ΚΑΡΠΟΥΖΗ Π. ταμίας
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. μέλος

Πέμπτο Δ.Σ. μετά από τις εκλογές στις 19/03/2019 που αποφάσισε η γενική συνέλευση  του εμπορικού συλλόγου είναι οι κάτωθι συνάδελφοι:

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. αντιπρόεδρος
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ε. γ. γραμματέας
ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΣ Β. ταμίας
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. μέλος

μετά την παραίτηση της γ. γραμματέας στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, η σύσταση σώματος του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής:

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. αντιπρόεδρος
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. γ. γραμματέας
ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΣ Β. ταμίας
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ μέλος

Έκτο Δ.Σ. μετά από τις εκλογές στις 15/03/2022 που αποφάσισε η γενική συνέλευση  του εμπορικού συλλόγου είναι οι κάτωθι συνάδελφοι:

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΚΟΪΟΥ Λ. αντιπρόεδρος
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. γ. γραμματέας
ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ταμίας
ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ Σ. μέλος

μετά την παραίτηση του μέλους στις 31 Μαρτίου 2023, η σύσταση σώματος του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής:

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Β. πρόεδρος
ΚΟΪΟΥ Λ. αντιπρόεδρος
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Β. γ. γραμματέας
ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ταμίας
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ μέλος