Ε.Σ.Ω.: Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ε.Σ.Ω.: Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γ’ Πρόσκληση

Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης

Η προγραμματισμένη γενική συνέλευση που ήταν να διεξαχθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:30 πμ, δεν πραγματοποιήθηκε λόγο μη απαρτίας (καθώς βάση καταστατικού στην πρώτη συνεδρίαση χρειάζεται το 51% των εγγεγραμμένων μελών).

Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση που ήταν να διεξαχθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:30 πμ, λόγο μη απαρτίας (καθώς βάση καταστατικού στην δεύτερη συνεδρίαση χρειάζεται το 25% των εγγεγραμμένων μελών).

Οπότε θα επαναληφθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, στην οποία δεν απαιτείτε συγκεκριμένο ποσοστό των εγγεγραμμένων μελών.

Η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα 11:30 πμ και στον ίδιο χώρο ‘κτήριο Παύλος Μελάς’ – Παλαιόκαστρο.

 

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                                Η γενική γραμματέας

Βασίλης Ιακωβίδης                         Μυρτώ Γιαννακού

Share this post