ΕΣΘ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΘ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism» με ακρωνύμιο EnterValue του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα επιτάχυνσης Startup επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης αναζητά φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς ομάδες προερχόμενες από υφιστάμενες εταιρείες ή υποψήφιους επιχειρηματίες, με σκοπό την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.

Ομάδες ή και μεμονωμένα άτομα, αφοσιωμένα στον στόχο τους, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια πρωτόλεια επιχειρηματική ιδέα ή ένα σκεπτικό που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού ή να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σκεπτικό μέσα από μια διαδικασία που θα μειώσει τόσο τον χρόνο για το επιτυχές λανσάρισμα στην αγορά ή την αναγνώριση του λάθους, θα προφυλάξει από μια μελλοντική αποτυχία και θα βοηθήσει σε πιθανή εκθετική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν 3 εκπαιδευτικά προγράμματα διαδικτυακά, διάρκειας 5 ημερών το καθένα, με τη συμμετοχή 15 ατόμων ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εστιασμένα στη θεματολογία της επιχειρηματικότητας, του business modelling, της δημιουργικής οικονομίας και των καλών πρακτικών δημιουργικής οικονομίας, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση της μεθοδολογίας.

Το 1ο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Μαρτίου.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξής του θα ανακοινωθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και στη συνέχεια θα σταλεί η πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα στο σύνολο των συμμετεχόντων.

Η παρακολούθηση του προγράμματος, διαδικτυακά, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για κάθε συμμετέχοντα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω υποβολής αιτήσεως, την οποία μπορείς να συμπληρώσεις εδώ!!!

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ !!!

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία ΕΙΔΗΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κατά τις ώρες 12:00 -15:00.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Παπαδοπούλου Ανθή
Τηλέφωνο: 2310814400
Email: apapadopoulou@idimon.gr

Share this post