ΕΣΕΕ_Πρακτικά Συνεδρίου “The Future of Retail”

ΕΣΕΕ_Πρακτικά Συνεδρίου “The Future of Retail”

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Επισυνάπτουμε τα Πρακτικά του Συνεδρίου «Future of Retail» της ΕΣΕΕ, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τους εμπόρους, ιδιαίτερα στις μέρες μας, καθώς η εμπορική επιχείρηση υποβάλλεται σε έναν διαρκή μετασχηματισμό.

Στόχος της ΕΣΕΕ είναι το συνέδριο αυτό να συνεχιστεί και να αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό παρακολούθησης των μετασχηματισμών που συντελούνται στον κλάδο του εμπορίου και κυρίως ένα βήμα γόνιμου διαλόγου για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη μικρομεσαία εμπορική επιχειρηματικότητα.

Πρακτικά Συνεδρίου_”The Future of Retail”

Share this post