ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο 03/04/2019

Έρευνα αγοράς Ωραιοκάστρου

Ο πρόεδρος Ιακωβίδης Βασίλης και τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, αποφάσισαν να διεξαχθεί μια έρευνα, για την αγορά της περιοχής του Ωραιοκάστρου, ώστε να καταγραφεί η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, ώστε να προκύψουν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την απόδοση των καταστημάτων της.

Η έρευνα αγοράς θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των φοιτητών του ICBS Thessaloniki Business College, που εδρεύει στο Δήμο μας.

Στόχος της έρευνας, είναι η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και απόψεων από τους κατοίκους και τα καταστήματα του δήμου μας.

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα και να διευκολύνετε το έργο των ερευνητών, απαντώντας στα σύντομα ερωτήματα τους.

Διευκρινίζουμε πως τα στοιχεία και οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και ότι θα αξιολογηθούν ανώνυμα. Μετά την έρευνα τα στοιχεία θα καταστραφούν.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                         Η γενική γραμματέας

Ιακωβίδης Βασίλης                Δεμιρτζόγλου Έφη

Share this post