ενημερωτικό σημείωμα με τις τροποποιήσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

ενημερωτικό σημείωμα με τις τροποποιήσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4337/2015 που ψηφίστηκε 17/10/2015 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην ρύθμιση των «100 δόσεων». Σας παραθέτουμε τις δύο βασικές αλλαγές που σας αφορούν άμεσα.

1) Αύξηση επιτοκίου ρύθμισης από 3% που ήταν μέχρι πρότινος (εως14/10/2015) σε 5,05%.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Στο taxis ήδη έχουν επανυπολογιστεί και αναπροσαρμοστεί οι δόσεις με το νέο επιτόκιο. Η δόση του Οκτωβρίου 2015 έχει παραμείνει ίδια με τις προηγούμενες και οι νέες-αυξημένες δόσεις θα πληρωθούν από τον Νοέμβριο 2015 και μετά.

2) Η δεύτερη και πολύ σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με την τακτοποίηση των οφειλών που έχουν προκύψει από την ημερομηνία ένταξης στην ρύθμιση ή που θα προκύψουν στο μέλλον και κατά την διάρκεια της ρύθμισης.

Αναλυτικά η αλλαγή έχει ως εξής : πριν την ψήφιση του νόμου 4337 οι οφειλές που προέκυπταν μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση των 100 δόσεων θα έπρεπε να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής τους.

Μετά την ψήφιση του νόμου 4337 θα πρέπει προκειμένου να διατηρηθεί η ρύθμιση, οι οφειλές που προκύπτουν είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων εντός ενός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής τους.

(παράδειγμα : η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που λήγει στις 31/10/2015 αν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα τότε το αργότερο εως 30 Νοεμβρίου ή θα πρέπει να εξοφληθεί ή να υπαχθεί στην 12μηνη πάγια ρύθμιση.)

 

 

Εκ του Συλλόγου

Share this post