Εγκύκλιος ΕΣΕΕ_Νέο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από την κρίση του κορωνοϊού

Εγκύκλιος ΕΣΕΕ_Νέο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από την κρίση του κορωνοϊού

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Αρ. πρωτ: ΓΑ 8035

Θέμα: Νέο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων από την κρίση του κορωνοϊού

Κυρίες και Κύριοι,
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 104 Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νέος νόμος 4690/2020 με τον οποίο αφενός κυρώνονται οι ΠΝΠ της 13 Απριλίου και 1 ης Μαΐου, αφετέρου παρατείνονται υφιστάμενα ή θεσμοθετούνται νέα μέτρα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού κόσμου και την στήριξη των εργαζομένων. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, τα κυριότερα μέτρα που εισάγονται από τον ως άνω νόμο είναι τα εξής:

 • Με το άρθρο 3 επεκτείνεται η έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων οφειλών Δημοσίου του Μαΐου 2020. Προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίσει τις προϋποθέσεις απόδοσης της έκπτωσης.
 • Βάσει των άρθρων 4 και 15 επεκτείνεται η μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέγης κατά 40%. Η μείωση ισχύει πλέον και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 και αφορά στις επαγγελματικές μισθώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες το μέτρο ίσχυσε τους μήνες Μάρτιο ή/και Απρίλιο. Πέραν του Ιουνίου (και μέχρι τον Αύγουστο) το μέτρο θα εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται, οι οποίες θα προσδιοριστούν με Υπουργική απόφαση.
 • Με το άρθρο 11 μειώνεται ο ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά στο 13%.
 • Μέσω του άρθρου 27 εισάγεται η επέκταση της έκπτωσης 25% των ασφαλιστικών εισφορών. Δικαίωμα στην έκπτωση έχουν οι επιχειρηματίες που έχουν καταβάλλει / θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020. Η έκπτωση υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. Ήδη αναμένεται η ανάρτηση στον e – ΕΦΚΑ των ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων με τις εισφορές Απριλίου για όλες τις κατηγορίες μη μισθωτών. Οι εισφορές περιόδου απασχόλησης Απριλίου ήταν κανονικά πληρωτέες μέχρι 31 Μαΐου, ωστόσο, η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020. Την έκπτωση 25% που ρίχνει το ελάχιστο ασφάλιστρο από τα 220€ στα 165€ δικαιούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, είτε πλήττονται από τον κορωνοϊό είτε όχι, αρκεί να πληρώσουν εμπρόθεσμα. Όσοι εμπίπτουν στους πληττόμενους, βάσει ΚΑΔ, επιχειρηματίες, αυτοί εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα πληρωμής των εισφορών τους σε 4 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης έως 31 Οκτωβρίου 2020.
 • Με το άρθρο 28, παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των Συλλόγων μελών μας και των Ομοσπονδιών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Επειδή έχουμε ερωτηθεί σχετικά, η παράταση καταλαμβάνει μόνο τις διοικήσεις οι θητείες των οποίων έληξαν κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων (άρθρο 17 ΠΝΠ 14-3-2020) δηλαδή κυρίως από τις 25 Φεβρουαρίου και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης πανελλήνιας ισχύος ΠΝΠ). Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, δίνεται το δικαίωμα στις οργανώσεις που το επιθυμούν να συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση αυτής της δυνατότητας για τις εκλογές των Συλλόγων και των Ομοσπονδιών, ώστε να μην τεθούν θέματα εγκυρότητας των αρχαιρεσιών, καθώς με τα ηλεκτρονικά μέσα που διατίθενται στα σωματεία μας, δεν μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου που επιτάσσει ο ν. 1712/1987.
 • Με το άρθρο 29 νομοθετείται η παράταση ένταξης στις 120 δόσεις για όσους δικαιούχους έπρεπε αυτή να γίνει σε δύο στάδια. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Με το άρθρο 31 θεσμοθετείται ο μηχανισμός απασχόλησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν από 15 Ιουνίου όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας με μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων τους προηγούμενους 2 – 4 μήνες της πανδημίας (Μάρτιο – Ιούνιο, ανάλογα με τον μήνα ένταξης) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2019. Οι εργοδότες μπορούν μονομερώς να μειώνουν τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του 4μήνου 15 Ιουνίου – 15 Οκτωβρίου. Ο μηχανισμός αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης την 30ή Μαΐου. Εφόσον ενταχθούν, οι επιχειρήσεις μπορούν να καταβάλλουν τουλάχιστον το 50% του καθαρού μισθού, ανάλογα με τη μείωση του ωραρίου. Το κράτος συμπληρώνει το 60% των καθαρών αποδοχών που χάνονται, επειδή αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο ο μισθωτός δεν εργάζεται. Πλαφόν προς τα πάνω στην κρατική επιδότηση δεν υπάρχει, αλλά ο καθαρός κατώτατος μισθός των 550 ευρώ (μετά τη μείωση εισφορών που ισχύει από την 1η Ιουνίου) λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας. Αν οι καθαρές αποδοχές μετά την αθροιστική συμμετοχή κράτους και εργοδότη υπολείπονται των 550 ευρώ, η διαφορά αναπληρώνεται από το κράτος. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει ρήτρα μη απόλυσης μόνο για τους μισθωτούς που εντάσσονται σε αυτόν και όχι για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης που κάνει χρήση του μέτρου. Ειδικότερα, για τους μισθωτούς που εντάσσονται στον μηχανισμό δεν επιτρέπεται η μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας, η μεταβολή των αποδοχών που ίσχυαν κατά τον χρόνο μείωσης του χρόνου εργασίας και η απόλυσή τους για το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Με το άρθρο 36 τελειώνει η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις εμπορικές επιχειρήσεις που είχαν καταφύγει σε αυτήν. Στο εξής, το σχετικό διευθυντικό δικαίωμα θα επιφυλάσσεται μόνο για τις επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού προς το παρόν μέχρι τις 31 Ιουλίου. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και ο κλάδος της εστίασης μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι πληττόμενοι ΚΑΔ αυτών των κλάδων θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.
 • Κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παρατείνονται για 60 ημέρες οι προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών λήξης 30 Μαρτίου – 31 Μαΐου. Δυστυχώς, η νέα παράταση ισχύει μόνο για τις τουριστικές επιχειρήσεις των κάτωθι ΚΑΔ:
  – 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
  – 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
  – 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
  – 55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
  – 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
  – 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
  – 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
  Η ΕΣΕΕ έχει ήδη απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει ζητήσει την γενίκευση της παράτασης για όλους τους ΚΑΔ του εμπορίου, είτε αυτό λειτουργεί στις τουριστικές περιοχές, είτε όχι.
 • Τέλος –και αυτό αφορά όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους μας και τις Ομοσπονδίες- με το άρθρο 79 και ειδικά για το έτος 2020, εισάγεται δυνατότητα επιχορήγησης από τους Δήμους φορέων και σωματείων που εδρεύουν στον δήμο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, εφόσον μετέχει σε αυτά ο οικείος ΟΤΑ με ποσοστό τουλάχιστον 50%. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5% των τακτικών εσόδων του κάθε Δήμου.

Για οτιδήποτε νεότερο, η ΕΣΕΕ θα σας ενημερώσει άμεσα. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εντολή Προέδρου,
Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Δείτε το ΦΕΚ 104 Α

Share this post