Δ. Ωραιοκάστρου: Σύσταση Αποφυγής Εργασιών Στην Ύπαιθρο Λόγω Αυξημένου Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δ. Ωραιοκάστρου: Σύσταση Αποφυγής Εργασιών Στην Ύπαιθρο Λόγω Αυξημένου Κινδύνου Πυρκαγιάς

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό πως από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης γίνεται σύσταση προς αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών στην ύπαιθρο, λόγω αυξημένου κινδύνου πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς.

Επισυνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο:

Σύσταση αποφυγής εργασιών στην ύπαιθρο λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Share this post