ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POS ΑΠΟ ΤΗΝ Attica Bank

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ POS ΑΠΟ ΤΗΝ Attica Bank

 

Αγαπητοί/τές Συνάδελφοι/σες,

 

Η Ομοσπονδία Εμπορίου-Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ.), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας στήριξης των μελών της, απευθύνθηκε σε τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να πάρει προσφορές για τερματικές συσκευές POS.

 

Η Attica Bank ανταποκρινόμενη στο παραπάνω αίτημα, δίνει την παρακάτω προσφορά αποκλειστικά για τους Εμπορικούς Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας Εμπορίου-Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα μέλη των Εμπορικών Συλλόγων.

 

 

 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ POS

 

 1.  
 • Οι τερματικές συσκευές EFT/POS και η πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπόρου της Attica Bank αποδέχονται όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες VISA & MASTERCARD με την χρήση των οποίων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης:
  • Συναλλαγών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συναλλαγών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών με δόσεις

 

  • Παροχή υπηρεσίας ανοιχτής πληκτρολόγησης
  • Ακύρωσης συναλλαγών
  • Ταχύτητα και ασφάλεια στην εξυπηρέτηση συναλλαγών
  • Παρακολούθησης συναλλαγών μέσω e-banking
 • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη2) Για κάθε είσπραξη που θα διενεργείται μέσω των EFT/PO, θα παρακρατείται προμήθεια που θα ανέρχεται σε 0,85% επί του ποσού κάθε ολοκληρωμένης και επιτυχημένης συναλλαγής.

 

 •  
 • Κάθε επιτηδευματίας/επιχείρηση, μέλος της Ομοσπονδίας, θα καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των εννέα ευρώ (€ 9,00) ανά pos, πλέον Φ.Π.Α. μηνιαίως, ανά τερματική συσκευή, ως διαχειριστικό κόστος (από το 2ο έτος και μετά) για τη δυνατότητα χρήσης του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/POS), ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ το σύνολο των συναλλαγών υπολείπεται των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000) ανά έτος και ανά επιτηδευματία/επιχείρηση, τον εκάστοτε αντίστοιχο μήνα υπολογισμού της ως άνω αμοιβής.
 • Η διαδικασία υλοποίησης της συνεργασίας με τα μέλη ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :
  • Υποβολή στο κατάστημα της Attica Bank σχετικού αιτήματος για τη συνεργασία και την τοποθέτηση συσκευής EFT/POS από κάθε μέλος της Ομοσπονδίας.
  • Επεξεργασία του αιτήματος. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου εφόσον η ίδια κρίνει ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της υπηρεσίας.
  • Τελική απάντηση
  • Τοποθέτηση συσκευής EFT/POSΕπίσης τα μέλη των Εμπορικών Συλλόγων της Ομοσπονδίας Εμπορίου – Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από την τοποθέτηση της συσκευής EFT/POS (μετά την έγκριση της συνεργασίας από την Τράπεζα) θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες μέσω της υπηρεσίας ebanking της Attica Bank, χωρίς χρέωση :
 • Ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit
 • Άμεσης πρόσβασης στην Attica Bank 24 ώρες 7 ημέρες
 • Ηλεκτρονικού statement λογαριασμού
 • Πληρωμής εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ
 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ
 • Πληρωμή ΦΠΑ, και λοιπών βεβαιωμένων οφειλών
 • Πληρωμή μισθοδοσίας
 • Πληρωμή προμηθευτών, ή συνεργατών
 • Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.α. είτε μέσω πληρωμών είτε μέσω πάγιων εντολών.
 • Πληρωμές πιστωτικών καρτών της Τράπεζάς μας ή άλλων Τραπεζών
 • Μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών
 • Πλήρους και ευέλικτης διαχείρισης, άμεσης ενημέρωσης και παρακολούθησης όλων των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών
 • Εξουσιοδότησης σε όσα στελέχη του , απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του
 • Μείωσης του κόστους συναλλαγών (προμήθειες – έξοδα)   

 

 • Συνημμένα θα βρείτε:
 • Προκειμένου οι επιτηδευματίες/επιχειρήσεις, μέλη των Εμπορικών Συλλόγων της Ομοσπονδίας να έχουν τις παραπάνω παροχές, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Attica Bank ΒΕΒΑΙΩΣΗ του αντίστοιχου Εμπορικού Συλλόγου η οποία θα πιστοποιεί ότι ο επιτιδευματίας/επιχείρηση είναι μέλος του Συλλόγου (η ΒΕΒΑΙΩΣΗ δίνεται από τον αντίστοιχο Εμπορικό Σύλλογο).
 • Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το κόστος αποστολής εμβάσματος μέσω sepa διαμορφώνεται από 0,30 έως 3
 • ΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 • ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Attica Bank

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας (κα Σίσσυ Χαντζαρίδου) στα τηλ. 2310547887, 2310538790.

 

Ομοσπονδία Εμπορίου-Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 

 

Share this post