«Δραστηριοποίηση της Alibaba στην Ελλάδα

«Δραστηριοποίηση της Alibaba στην Ελλάδα

 

Τα θετικά και τα αρνητικά σύμφωνα με την ΕΣΕΕ»

 

Η αναμενόμενη δραστηριοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους διεθνώς ομίλους e-commerce στην ελληνική αγορά αποτελεί ένα θετικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την εγχώρια οικονομία. Ταυτόχρονα, σημαίνει πως ακόμα και μετά την παρατεταμένη και ιδιαίτερα έντονη οικονομική κρίση, η ελληνική αγορά μπορεί να παρέχει νέες ευκαιρίες προς όφελος καταναλωτών και επιχειρηματιών και συνεπώς ολόκληρης της οικονομίας και κοινωνίας. Η ΕΣΕΕ οφείλει να εξάρει την πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και τον ενημερωτικό ρόλο του τόσο στην συνάντηση προέδρων των φορέων της επιχειρηματικής και εξαγωγικής δραστηριότητας με κορυφαία στελέχη της Alibaba που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών όσο και στη δυνατότητα που παρείχε για ενημέρωση του ελληνικού επιχειρείν σε σχετική ημερίδα στις 14 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο Χίλτον, στο πλαίσιο της οποίας επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε b2b συναντήσεις.

 

Ο όμιλος Alibaba, με συναλλαγές χρηστών στα 250 δισ. δολάρια και κεφαλαιοποίηση στη Wall Street στα 200 περίπου δισ. και διαχείριση 35 εκατ. δεμάτων ημερησίως, περιλαμβάνει 10 συνδεδεμένες και θυγατρικές επιχειρήσεις με εξαιρετικά ραγδαία ανάπτυξη εσόδων (35%-45% ετησίως). Στόχος της Alibaba είναι η παροχή θεμελιώδους τεχνολογικής υποδομής και υπηρεσιών προώθησης (marketing) σε εμπόρους, επιχειρήσεις και καταναλωτές (Business to Business – B2B, Business to Consumers – B2C, Consumers to Consumers – C2C) που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Ουσιαστικά η Alibaba παρέχει την πλατφόρμα για τη διενέργεια συναλλαγών κυρίως μεταξύ επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η πλατφόρμα της Alibaba περιλαμβάνει εκατοντάδες εκατομμυρίων προϊόντων σε 40 διαφορετικές κύριες κατηγορίες (Γεωργία και Τρόφιμα, Ένδυση και Δέρματα, Αυτοκίνηση και Μεταφορές, Τσάντες και Υποδήματα, Ηλεκτρονικά, Δώρα και Παιχνίδια, Υγεία και Ομορφιά, Οικιακός Εξοπλισμός, Φωτισμός και Κατασκευές, Μηχανήματα και Εργαλεία, Μεταλλουργεία-Χημικά-Ελαστικά και Πλαστικά, Συσκευασία και Διαφήμιση κ.ά.). Οι αγοραστές των προϊόντων αυτών εντοπίζονται σε περισσότερες από 190 χώρες και περιφέρειες και ανταλλάσουν μεταξύ τους 100 χιλιάδες μηνύματα καθημερινώς.

 

Υπογραμμίζεται, ωστόσο, πως το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του δεν είναι πανάκεια ούτε μπορεί να θεωρηθούν ως η μόνη ασφαλής διέξοδος για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισμό απαιτεί περαιτέρω προσπάθεια και προσαρμογή σε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, τη χρονική περίοδο που οι ελληνικές ΜμΕ έχουν βαλτώσει σε 7 χρόνια ύφεσης, εν μέσω εξαιρετικά επιβαρυντικών φορολογικών υποχρεώσεων και χωρίς πρόσβαση σε ρευστότητα.

 

Η ΕΣΕΕ αναλύει τις Ευκαιρίες και Προκλήσεις, τα Θετικά και Αρνητικά, ενώ διευκρινίζει αρκετά σημεία που χρήζουν προσοχής από τη Δραστηριοποίηση της Alibaba στην Ελλάδα, ως ακολούθως:

 

ΘΕΤΙΚΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
 • Παροχή νέων ευκαιριών/ συνεργασιών/ συνεργειών για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο κινεζικό καταναλωτικό κοινό.
 • Μεγέθυνση οφέλους καταναλωτή και της κοινωνικής ευημερίας από την απόκτηση αγαθών σε χαμηλότερες τιμές.
 • Ενίσχυση του πλεονάσματος του παραγωγού εξαιτίας της δυνατότητας προμήθειας αγοράς των ενδιάμεσων προϊόντων και πρώτων υλών φθηνότερα.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω αύξησης των εξαγωγών προς την Κίνα καθώς 10 εκατ κινεζικές ΜμΕ και 423 εκατ. Κινέζοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές από την Alibaba.
 • Δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων προσαρμοσμένα (tailor made) στις ανάγκες κάθε αγοραστή.
 • Ικανοποιητική νομική προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των αγοραστών.
 • Θετικά αποτελέσματα από την δραστηριοποίηση της Alibaba και την ενεργοποίηση ενός ολόκληρου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Δυνατότητα διαφήμισης της Ελλάδας στην Κίνα.
 • Θετικά αποτελέσματα και στον τουρισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Alitrip, και την δυνατότητα αύξησης των Κινέζων τουριστών.

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 • Εξαιτίας του μεγέθους της κινεζικής αγοράς αλλά και των απαιτήσεων και των προϋποθέσεων συμμετοχής στις πλατφόρμες τoυ ομίλου Alibaba, η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να απευθύνεται περισσότερο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρά στις μικρές.
 • Πιθανή απώλεια τζίρου από την απευθείας πώληση προϊόντων σε καταναλωτές και επιχειρήσεις απευθείας από τον παραγωγό.
 • Διατάραξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας των εγχώριων επιχειρήσεων καθώς νέες εταιρείες θα εισέρχονται στην ελληνική αγορά.
 • Δυσχέρειες στην αντιμετώπιση του εισερχόμενου ανταγωνισμού και στην προσαρμογή των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων μετά από 7 χρόνια ύφεσης και εν μέσω εξαιρετικά δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Απώλεια χρόνου και κόστος στην εκπαίδευση/προσαρμογή του προσωπικού στη χρήση της πλατφόρμας, στην αναζήτηση λεπτομερειών για τις παραγγελίες, στην υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών (πχ. Pay-Pal), στην επικοινωνία στα Αγγλικά κ.λπ.
 • Λήψη πολλών e-mail για προσφορές προϊόντων που δεν είναι απαραίτητες.
 • Πιθανή λήψη διαφορετικών δειγμάτων/προϊόντων από τα αρχικώς παραγγελθέντα εξαιτίας διακοπής της παραγωγής του συγκεκριμένου αγαθού.
 • Δυσχέρεια δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης από την έλλειψη προσωπικής επαφής με τον προμηθευτή.
 • Πιθανή αναντιστοιχία του προϊόντος από την ηλεκτρονική στη φυσική του μορφή.
 • Η υποχρέωση ελάχιστων ποσοτήτων παραγγελιών (MOQ), μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για το μέγεθος της μέσης ελληνικής επιχείρησης.
 • Πιθανό υψηλό μεταφορικό κόστος.
 • Οι οικονομικές απαιτήσεις της πλατφόρμας πλησιάζουν περισσότερο τις δυνατότητες των μεγάλων επιχειρήσεων και λιγότερο των μικρών και μικρομεσαίων.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

 • Η ίδια η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να εξετάσει αν το προϊόν που εξάγει μπορεί να γίνει αποδεκτό στην Κίνα ή όχι. Η Alibaba, ωστόσο, μπορεί να προτείνει συνεργάτες οι οποίοι θα διευκολύνουν την υλοποίηση της συνεργασίας.
 • Προτείνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια, με συνεργάτη της Alibaba, ενώ υπογραμμίζεται πως οι συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές γίνεται αφενός άμεσα, σε πραγματικό χρόνο (live chat) και αφετέρου στα κινεζικά.
 • Οι ελληνικές επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη οργάνωσης των υπηρεσιών logistics, με την Alibaba να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Η Alibaba μπορεί να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα – “trademark” των προϊόντων που πωλούνται μέσω των ηλεκτρονικών της πυλών (πλατφόρμες) υπό την προϋπόθεση αυτά να είναι εγγεγραμμένα στον αρμόδιο οργανισμό της Κίνας.
 • Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για το marketing των προϊόντων και τη συλλογή των πληροφοριών (πχ η αλλαγή της γλώσσας στην ετικέτα του προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική αλλά λειτουργεί θετικά ή ποιο είναι το επιθυμητό μέγεθος συσκευασίας για το κινεζικό κοινό), με την Alibaba να λειτουργεί και μόνο υποστηρικτικά/συμβουλευτικά.
 • Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω του συστήματος πληρωμών “Alipay”, το οποίο προϋποθέτει τοποθέτηση ειδικού scanner στο εδώ κατάστημα αλλά και συνεργασία με το κατάλληλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Στην Ελλάδα, το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα καθώς ο όμιλος Alibaba μόλις πρόσφατα ήρθε σε επαφή με τις ελληνικές τράπεζες.
 • Σχετικά με την ηλεκτρονική πύλη για τον τουρισμό “Alitrip”, καλό θα ήταν να συμμετάσχουν πολλές επιχειρήσεις μαζί (συνέργειες- συνεργασίες ξενοδοχείων, ταξιδιωτικών γραφείων κ.λπ.) εξαιτίας του υψηλού κόστους συμμετοχής για μία μεμονωμένη επιχείρηση.
 • Ο όμιλος διατηρεί και μπορεί να διαθέσει πληροφορίες/ στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις, τα εισοδήματα και τα χαρακτηριστικά των Κινέζων καταναλωτών/ αγοραστών, τις οποίες παρέχει στους προμηθευτές που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες του (από μία συγκεκριμένη κατηγορία και πάνω).
 • Ανάλογα με την πλατφόρμα γίνονται χρεώσεις χωρίς διαπραγμάτευση και καταβάλλονται εγγυήσεις από 5 έως 10 χιλιάδες δολάρια. Στην πλατφόρμα Alitrip η προμήθεια του ομίλου κυμαίνεται στο 3%-5%, στην πλατφόρμα T-Mall η προμήθεια κυμαίνεται στο 1%-5% κάθε συναλλαγής συν 1% για κάθε συναλλαγή που γίνεται από το εξωτερικό, ενώ στην Alibaba.com (Β2Β) δεν υπάρχει προμήθεια αλλά μόνο ετήσια συνδρομή.
 • Ο προτεινόμενος τρόπος έναρξης της συνεργασίας με τον όμιλο Alibaba περιλαμβάνει τα βήματα: 1. Περιήγηση στις ιστοσελίδες του ομίλου. 2. Δωρεάν δημιουργία του ιστοχώρου (website) της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 3. Παρακολούθηση των συναλλαγών των άλλων επιχειρήσεων. 4. Αναβάθμιση στην κατηγορία gold member και έναρξη πωλήσεων (απαραίτητη η συνεργασία με τοπικό συνεργάτη εξαιτίας και της γλώσσας). 5. Δημιουργία βίντεο και υποστηρικτικού υλικού της επιχείρησης ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.

Share this post