Αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Νοέμβριος 2017

Αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Νοέμβριος 2017

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων Νοεμβρίου 2017»

Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 212 εμπορικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Παράλληλα κατεγράφησαν και οι απόψεις πολλών Εμπορικών Συλλόγων από το σύνολο της Επικράτειας.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

  • Συνολικά η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του φετινού Νοεμβρίου, όσον αφορά στις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων που συμμετείχαν σε αυτήν, κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την περσινή για το 47% των επιχειρηματιών, ποσοστό αισθητά μειωμένο, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού τον περασμένο Νοέμβριο (65%). Για το 37% των επιχειρήσεων οι φετινές πωλήσεις, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και για το 10% διαμορφώθηκε σε καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με το 2016.
  • Επανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων στις ενδιάμεσες εκπτώσεις στα επίπεδα του 70%, μετά την υποχώρηση του το Μάιο 2017.
  • Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου πραγματοποίησαν εκπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στο κατάστημα.
  • Στα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, 4 στους 10 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι ο τζίρος του δεκαπενθημέρου δεν επηρεάστηκε από το άνοιγμα της Κυριακής και τη λειτουργία του καταστήματος για μια επιπλέον ημέρα. Παράλληλα, το ίδιο ποσοστό σημειώνει πως το άνοιγμα της Κυριακής είχε αρνητική αντιπροσφορά στο ύψος των πωλήσεων ολόκληρης της εκπτωτικής φθινοπωρινής περιόδου για την επιχείρησή τους.

Η κίνηση του δεκαήμερου προσφορών Νοεμβρίου 2017 στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ
σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Αλεξανδρούπολη

Στην περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου 2017 συμπεριλήφθηκαν επιχειρήσεις συμβεβλημένες με τα Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου
(ΑΚΕ) του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται οριακά ως προς τη συμμετοχή τους στο εκπτωτικό φθινοπωρινό δεκαήμερο, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, με το ποσοστό συμμετοχής να ανεβαίνει στο 78% έναντι του 72%. Αντιθέτως, υπάρχει σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τα προϊόντα που διέθεσαν σε έκπτωση, δεδομένου ότι το 26% επέλεξε να πραγματοποιήσει εκπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πανελλαδικά κυμάνθηκε στο 8%.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις των ΑΚΕ, στο βαθμό που είναι εγκατεστημένες σε κεντρικές εμπορικές αγορές λόγω της φύσης του θεσμού των Open mall, είναι εύλογο να σημειώνουν μεγαλύτερή συμμετοχή στις εκπτώσεις από το γενικό πληθυσμό και παράλληλα να διαμορφώνουν μια ουσιαστικά πιο ενεργή συμμετοχή στην εκπτωτική περίοδο, διαθέτοντας σε έκπτωση είδη της νέας σεζόν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση το γενικό πληθυσμό.

Share this post